รายงานลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงาน  กศน.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่  18-31 มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต


จุลสารประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน 2555
 
 
เริ่มนับ 1 ธันวาคม 2554
ip ของคุณคือ 54.145.113.2
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด


กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา ร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 29 - 30 เมษายน 2556 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับชมรมคลังปัญญาผู้สูง
Read More....


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2556
วันที่ 25 เมษายน 2556 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการข
Read More....


ร่วมออกตรวจเยี่ยม โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๑๙
วันที่ ๑๘ เมษษยน ๒๕๕๖ นางวิภวา อุดมรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมออกตรวจเยี่ยมพร
Read More....

 แสดงภาพกิจกรรมทั้งหมด


นาบลับ บ่อดินดำ
อายุ 46 ปี
สีผิวดำแดง รูปร่างผอม สูงประมาณ 165 ซม....
Read More..>>

นางสุพัตรา แก้วสาลี
อายุ 40 ปี
...
Read More..>>

นายปริญญา บำรุงคีรี
อายุ 18 ปี
รูปร่างสูง ผอม ผิวขาว...
Read More..>>

นายกิตติพงษ์ วิเศษ
อายุ 24 ปี
...
Read More..>>

ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
...
Read More..>>
ประกาศผลผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด (จ้างเหมาบริการ)
...
Read More..>>
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
...
Read More..>>
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

ข่าวเฝ้าระวังทางสังคมเทศกาลฟุตบอลยูโร 2012

จดหมายข่าวบ้านบางแค
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม1. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
2. กองทุนผู้สูงอายุ
3. กองทุนคุ้มครองเด็ก
4. การค้ามนุษย์
5. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
6. ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
7. สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
8. โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
     และความมั่นคงของมนุษย์check mail

สตป

ความเสมอภาคหญิงชาย

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน

 
Copyright © 2011-2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-6117, 0-3853-5387 โทรสาร : 0-3851-1634 E-mai: chachoengsao@m-society.go.th