รายงานลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สำนักงาน  กศน.  จังหวัดฉะเชิงเทรา  วันที่  18-31 มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะคนพิการ เดินทางด้วยรถไฟ เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่บริเวณสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะคนพิการ จำนวนกว่า 120 คน ขึ้นรถไฟจากสถานีกรุงเทพมาเดินทางถึงสถานีไฟฉะเชิงเทรา ด้วยขบวนรถพิเศษ เพื่อทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมกับนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร ซึ่งเป็นโครงการนำร่องอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการของกระทรวงคมนาคมหรือ Pilot Project โดยมีนายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมคนพิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นางฐิติมา ฉายแสง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้ความสำคัญในการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งสำหรับคนพิการ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องและเป็นหน่วยงานแรก ที่ได้แก้ไขปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ สถานีบริการ ทางลาดขึ้นลงสถานีบริการ ลิฟท์ พื้นผิวสัมผัสระหว่างทางเดิน และเคาน์เตอร์บริการจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุด พร้อมฝากถึงผู้พิการ ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้มั่นใจในระบบคมนาคมของไทย จะมุ่งบริการผู้พิการอย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้สโลแกน สะดวก ปลอดภัย คมนาคมยุคใหม่ใส่ใจคนพิการ?
 
Copyright © 2011-2012 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3851-6117, 0-3853-5387 โทรสาร : 0-3851-1634 E-mai: chachoengsao@m-society.go.th